28

İklim ve Deniz Bilimleri

İklim ve Deniz Bilimleri

sea
climate1
img_0123

Çalışma Konuları

• İklim Değişikliği
• İklim Modellemesi
• Hidrolojik Modelleme
• Hava Kalitesi Modellemesi
• Model Performans Değerlendirmesi
• Atmosfer - Okyanus Etkileşimi
• Emisyon Envanteri
• Türkiye İklimi

Dersler

• Fiziksel ve Kimyasal Oşinagrafiye Giriş
• İklim Fiziği ve Kimyası
• Atmosfer ve Okyanus Dinamiği
• Kara-Okyanus Etkileşimi
• Fiziksel Hidroloji
• Eski İklim
• İklim Veri Analizi
• İklim Gözlem Sistemleri
• İklim Bilimlerinde Seçilmiş Konular

Araştırma olanakları

• Atmosfer Modelleme Laboratuvarı