28

Laboratuvarlar

İTÜ/Kozmo-Lab                                                                                                                                                                                                                                                                                         
İTÜ/Kozmo-Lab kozmojenik izotop analizleri için numune hazırlayan bir laboratuvardır. Konusunda uzman akademisyenlerin gözetiminde Cl36 ve Be10 izotopu analizlerinde kullanılabilecek her tür kayaçtan örnek hazırlama işlemleri yapılabilmektedir. İTÜ/Kozmo-Lab'da arazide örnek alımından, son numune hazırlamasına, AMS analizlerinden, yaş hesaplamaya kadar tüm alanlarda dışarıya hizmet verilmektedir.
http://www.kozmo-lab.itu.edu.tr


İTÜ Avrasya Mineral Hazırlama ve Ayırma Laboratuvarı                                                             

İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, İTÜ Tektonik Çalışma Grubu üyeleri tarafından ortak kullanılan Mineral Hazırlama ve Ayırma Laboratuvarı, jeokronolojik yaş tayini için kayalardan mineraller (zirkon, monazit, muskovit, biyotit, hornblend, apatit vb.) ayırmak ve tüm kaya jeokimya analizi için kayayı öğütmek için yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Laboratuvar, Makine Fakültesi Motorlar Laboratuvar binasının en alt katında yer almaktadır. Laboratuvarın sorumlusu Aral Okay’dır, kendisine Gürsel Sunal ve Gültekin Topuz yardımcı olmaktadır.

Laboratuvarda kaya numunesini parçalama, kırma, ufalama, öğütme, çıkan malzemeyi eleme, manyetik ve ağır sıvılar ile ayırma için çok sayıda cihaz mevcuttur. Bu cihazlar genellikle TÜBİTAK ve BAP projeleri kapsamında 1996 senesinden beri farklı öğretim üyeleri tarafından parça parça alınmıştır. İTÜ Mineral Hazırlama ve Ayırma Laboratuvarı bu tip laboratuvarlar arasında Türkiye’deki en iyisidir. İstanbul, Çanakkale, Muğla, Fırat ve Kocaeli üniversitelerinden gelen çok sayıda araştırıcı laboratuvarı kullanmıştır ve kullanmaktadır. Laboratuvar, araştırma yapan herkese açıktır. Laboratuvarda ayrılan mineraller yurtdışına jeokronolojik ölçüm için gitmektedir. Bu ölçümlerin sonuçları nitelikli akademik dergilerde yayınlanmakta ve daha da önemlisi Türkiye’nin jeolojik tarihi ve geçirdiği süreçler hakkında kıymetli veriler vermektedir.  
Laboratuvarda bulunan bazı ekipmanlar  
Hidrolik pres
Çeneli ve Silindirik (merdaneli) öğütücü
Titreşimli elek sallayıcı ve elek takımı
Masaüstü poşet yapıştırma makinesi
Etüv 
Manyetik seperatör
Isıtıcılı manyetik karıştırıcılar
Saf (distile) su cihazı   
Ultrasonik banyo
Çeker ocak   
Diskli (Agat havanlı) öğütücü 
Karot/kaya kesici (kaya dilim alma testeresi)  
Binoküler mikroskop 
Hassas terazi   


İnce Kesit Laboratuvarı 

Laboratuvarda üstü parlatılmış i̇nce kesit hazırlama (elektron mikroskobu çalışmaları için), mineral separatlarının epoksiye gömülmesi ve yüzeylerinin parlatılması, petrografik i̇nce kesit hazırlama (üstü lamelle kaplanmış i̇nce kesit), cevher örneklerinin parlatılması (üstten aydınlatmalı mikroskop için) işlemleri yapılmaktadır.
Laboratuvarda bulunan bazı ekipmanlar
Karot/kaya kesici (kaya dilim alma makinesi)
Kesit i̇nceltme ve parlatma cihazı
Otomatik parlatma cihazı
Epoksiye gömme düzeneği
İnceltme ve yapıştırma cihazı
Binoküler mikroskop


3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı-Earth3Bee Lab.         

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İnsansız Hava Araçları ile yüksek çözünürlükte veri üretmek lisans/lisansüstü eğitimler vermek amacıyla kurulmuştur. Temel amacı; veri temini için her türlü arazi şartlarında arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile veri üretimi ve analizlerin yüksek başarımlı bilgisayarlar ile sağlanması ve 3B modellerin görsel sunumlarının geliştirilerek istenilen platformlarda sunulmasının sağlamaktır.  

Earth3Bee Lab kapsamındaki çalışma alanları; İHA ile fotogrametrik harita üretimi, 3B model üretimi, termal görüntüleme ile ısı haritalarının üretimi, anlık doğal afet olan bölgeleri izleme ve analizleri, afet sonrası haritalama işlemi, barajların, nehir havzalarının, kıyı şeritlerinin, arkeolojik alanların, erozyon alanlarının izlenmesi ve denetlenmesi, 3B model ile sanal gerçeklik üretimi (sanal kampüs, sanal, müze vb.), kültürel ve tarihi alanların rekonstrüksiyon amaçlı veri üretimi, hava kirliliği alanlarının belirlenmesi amacıyla çevre sağlığı haritalarının üretilmesi, İHA ile bitki örtüsü haritalama işlemi, tarımsal, zirai ve fenolojik evre izleme çalışmalarıdır.                                                                                                             

Earth3Bee Lab ile disiplinler arası çalışmalar kapsamında fakülteler ve proje geliştiren derslerde ilgili öğretim üyeleri ve öğrencilerine çalışmaları kapsamında destek olmak planlanmaktadır.                                                                                                                                                                                         
Laboratuvar bünyesinde İHA ile gerçekleştirilecek çalışma konuları
Hidrolik ve hidrolojik modelleme, izleme ve haritalama  
Heyelan modelleme, izleme ve haritalama     
Tarımsal izleme ve haritalama
Orman yönetimi ve planlama         
Kentsel planlama ve modelleme                  
Madencilik                           
Çevresel koruma                   
Nehir ortamları izleme ve haritalama               
Kıyı modelleme, izleme ve haritalama              
Jeolojik modelleme ve haritalama         
Arkeolojik sit alanlarının haritalanması ve modellenmesi        
Petrol ve doğalgaz boru hattı izleme                                    
Termal bölge izleme ve haritalama                                   
AR ve VR uygulamaları ile elde edilen son ürünlerin sunumu     

https://www.earth3bee.com/ 


İstanbul Teknik Üniversitesi Laboratuvar Altyapısı http://itulabs.itu.edu.tr/Default.aspx