28

Belgeler ve Formlar

Belgeler ve Formlar

2001 sonrası girişli tüm Öğrencilerimiz Öğrenci belgesi ve not dÖkümü başvurularını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapacaklardır.

2001 Güz yarıyılı Öncesi girişli Öğrencilerimiz ise Öğrenci belgesi almak için gerekli ücreti VAKIFLAR BANKASI MASLAK ŞUBESi Öğrenci Sosyal Hizmetler HESAP NO-IBAN/ŞUBE : TR070001500158007296855662 – 401 no'lu hesaba yatırmalıdırlar. Türkçe ve İngilizce belgeler için farklı miktarda ücret yatırılması gerekmektedir. Belge ücretlerini enstitümüzden veya bankadan Öğrenebilirsiniz.

Not: Öğrenci belgeleri aynı gün içinde, not dÖkümleri 2 iş günü içinde teslim edilir. İngilizce belgelerde bu süre 4 iş gününe kadar uzayabilir. Bu süre sonunda belgelerinizi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nden alabilirsiniz. İTÜ dışından ders almış Öğrencilerimiz aldıkları bu dersin tam ingilizce ismini teslim ettikleri dilekçede belirtmelidirler.

Yüksek Lisans, Doktora Tezleri ve Doktora Yeterlik Sınavları için Hazırlanmış Formlar

2019_Eş Danışman Atama Dilekçesi

2019_Danışman Atama dilekçesi örneği

2019_Danışman değişikliği dilekçesi

2019_Doktora Tez İlerleme (çalışma) Raporu formatı

2019_Doktora Tez Önerisi Raporu formatı

2019_Doktora Tezi Kısıtlama Talep Formu

2019_DT_1a Tez Önerisi Savunma Tutanağı (Tek danışmanlı)

2019_DT_1b Tez Önerisi Savunma Tutanağı (Eş danışmanlı)

2019_DT_2a Doktora tezi çalışma raporu tutanağı (Tek danışmanlı)

2019_DT_2b Doktora tezi çalışma raporu tutanağı (Eş danışmanlı)

2019_DT_4 3M 3 Makaleden Doktora Tezi Sunuş Formu

2019_DT_4 Beyaz Kapak Doktora Tez Sunuş Formu (Tek danışman)

2019_DT_4a Beyaz Kapak Doktora Tez Sunuş Formu (Çift danışman)

2019_DT_7 DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI

2019_DT_9 Doktora Tezi Siyah Kapak Sunuş Formu

2019_DT_9a Doktora Öğrenci Bilgi Formu

2019_DTDT_4 Doktora Tezi Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu

2019_Eş danışman atama dilekçesi

2019_Jüri Komite Öneri Formu

2019_Yatay Geçiş için dilekçe örneği

2019_YLDT_4 Yüksek Lisans Tezi Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu

2019_YLT_3 Yüksek Lisans Tez Sunuş Formu

2019_YLT_4 Mavi Tez Sunuş Formu

2019_Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı

DT_12 Doktora Tezi Karton Cilt Şekilsel İnceleme Formu

DT_14 Doktora Tezi Bez Eşdeğer Karton Cilt Şekilsel İnceleme FormuArazi Aracı Talebi ve Görevlendirmesine İlişkin Belgeler

AYBE_Arazi_Aracı_Talep_Dilekçesi

AYBE_Arazi_Araci_Görevlendirme_Formu

AYBE_Arazi_Araci_Görev_Emri_Formu


Diğer Formlar

Öğrenci Çalışma Masası Talep Formu

JDMXXX_TaslakDersFormu

YSBXXX_TaslakDersFormu

AYBESTA-2019 (AYBE Student Travel Awards-2019)

AYBE_SeminerBilgiFormu