28

Yüksek Lisans Mezuniyet İşlemleri

Yüksek Lisans Mezuniyetinde ( TEZLİ ) Esas Alınan Kriterler

1. Genel Özellikler

 • Toplamda 24 kredi başarmış olmak,
 • Her dersten en az CC almış olmak,
 • %30 İngilizce şartını sağlamış olmak (pratik olarak 3 adet 3 kredilik ders anlamına geliyor),
 • Not ortalamasının 3.0 ve üzerinde olması gerekmektedir.

2. Kredisiz Dersler

 • Sıfır kredili olan tüm derslerin yanında ‘kredisiz’ ibaresi yazılmalıdır.
 • Tüm kredili derslerden her öğrencinin mutlaka alması gereken ders varsa, kredisiz ibaresinin yanına ‘mutlaka alınıp başarılacak’ yazılmalıdır.

3. Zorunlu Dersler

 • Tüm zorunlu derslerden her öğrencinin mutlaka alması gereken ders varsa zorunlu ibaresinin yanına ‘mutlaka alınıp başarılacak’ yazılmalıdır.
 • Diğer zorunlu dersler, sadece ‘zorunlu’ olarak bırakılmalıdır.

4. Seçmeli Dersler

 • Zorunlu dersler ‘mezuniyetime ne kaldı’ da yerleştikten sonra kalan diğer kredili yüksek lisans veya doktora dersleri (zorunlu veya seçmeli-tüm okul ve okul dışı alınan seçmeli dersler dahik) seçmeli ders olarak tanımlanmaktadır.
 • En az 12 kredi (4 ders) başarılacaktır.

5. Seminer Çalışması

 • YSB596 kodlu Seminer ders notu BL olmalıdır.

6. Tez Çalışması

 • YSB000 kodlu Tez dersi BL olmalıdır

7. İngilizce Şartı

 • En az 9 kredi (3 ders) E kodlu ingilizce verilen derslerden olmalıdır

Yüksek Lisans Mezuniyet İşlemleri

Yüksek Lisans öğrencileri Öğrenci İşleri Ofisimize 1 adet mavi ciltli teziniz ve gerekli diğer dokümanları teslim ettikten sonra evrakınız; toplanacak Enstitü Yönetim Kuruluna girer ve mezuniyetiniz onaylanır. Ardından, dosyanızdaki bilgiler diplomanızın hazırlanabilmesi için mezun bilgi sistemine işlenerek öğrenci işleri daire başkanlığına iletilir. Yüksek lisans diplomalarının basım ve dağıtım işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Ofisi tarafından yürütülmektedir.

Diplomanızı alırken öğrenci kimlik kartınızı teslim ettiğinize dair belge ile kütüphaneden borcunuzun olmadığını gösteren belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeniz zorunludur.

Diplomanızı ancak şahsen ya da noterden vekâlet vereceğiniz bir yakınınız aracılığı ile teslim alabilirsiniz.

Erkek öğrencilerimize önemle hatırlatmak isteriz;

Mezun olduğunuz en geç 1 ay içerisinde ilgili Askerlik Şubelerine bildirilir. Şayet doktora yapmayı düşünüyorsanız, bu aşamada çok dikkatli ve özenli olmanız, teciliniz Enstitümüz tarafından yapılmışsa mezuniyet durumunda tecilinizin kaldırılması gerekmekte ve kaldırıldıktan sonra yeni bir durum belgesi ile müracaat etmeniz zorunludur.