28

Jeoantropoloji Program​ı

​- Yüksek lisans Programı

Ders Planı

Mezuniyet için toplam 24 kredi ders almak ve tez hazırlamak gereklidir. 24 kredinin yarısı dört zorunlu dersten geri kalanı ise öğrencinin en az iki modülden seçeceği ve dört dersten sağlanacaktır.
 
A) Zorunlu Dersler:
“Students will select 4 courses from at least two modules listed below”


Fall Bahar
Theory and Practice in Anthropology (3 cr)
Complex Adaptive Systems (3 cr)
Ecology, Society, and Sustainable Development (3 cr)
Science in Anthropology (3 cr)
Software Tools for Earth and Environmental Science (non-credit)
Mathematical Concepts for Earth System Scientists (non-credit)
B) Anthropology:  
Güz Bahar
Small Scale Societies (3 cr) How Did We Become Human? (3 cr)
Cultural Ecology (3 cr) Economic Anthropology (3 cr)
Human Behavioral Ecology (3 cr) Environmental Anthropology (3 cr)
Human Evolution (3 cr) Evolution (3 cr)
C) Archaeology:  
Güz Bahar
Ancient Architecture-Ancient Cities (3 cr) The Rise of Civilizations (3 cr)
Anatoilan Archaeology (3 cr)  Cultural Heritage Management (3 cr)
Human Behavioral Ecology (3 cr) Landscape Archaeology (3 cr)
Settlement Patterns (3 cr) Humans in Their Environments (3 cr)
Relations between Human-Environment and Architecture
in Antiquity (3 cr)
Special Topics in Geoanthropology (3 cr)
D) Complexity and Modeling:  
Güz
Bahar
Modeling in Social and Ecolocigal Systems (3 cr) Agency and Coupled Systems (3 cr)

Complex Societies (3 cr)
 E) Geology:  
 Güz Bahar
Methods of Paleoenvironmental  Reconstruction (3 cr) Geoarchaeology, Environments, Methods, and
Landscape Studies (3 cr)
Earth Surface Processes (3 cr) Dating Methods in Earth Sciences (3 cr)
Geohazards (3 cr) Geochemical Analysis Methods (3 cr)
Ore  Microscopy (3 cr) Clay Minerology (3 cr)
Selected Topics in Geochemistry (3 cr)  
 F) Remote Sensing:  
 Güz Bahar
Unmanned Aerial Systems in Earth Sciences (3 cr) Earth Information Systems (3 cr)
Earth Surface Processes (3 cr) Dating Methods in Earth Sciences (3 cr)
GIS in Ecology (3 cr) Remote Sensing in GIS (3 cr)
 G) Economy:  
 Güz Bahar
Health Economics (3 cr) Regional Economy (3 cr)
Game Theory (3 cr) Development Economics (3 cr)
Labor Economics (3 cr) Environmental Economics (3 cr)


Jeoantropoloji Hakkında

En genel tanımıyla Jeoantropoloji, yer bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler ve hesaplamalı bilimlerin birleşimini ifade eder. Jeoantropoloji, insan-çevre etkileşimleri, değişen yoğunluktaki arazi/kaynak kullanımının çevresel etkileri, geçmiş-bugün-gelecek toplumlarının dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği, toplumların risk karşısında kendilerini nasıl örgütledikleri, risk azaltma, hafifletme ve farklı uyum modelleri gibi disiplinlerarası araştırma alanlarında öğrencileri eğitmeyi amaçlar.

Öğrenme Çıktıları

1- Doğal çevreyi bilimsel yöntemlerle incelemek için gerekli uzman bilgisini geliştirme becerisi

2- Arkeoloji ve tarih yöntemlerini bilmek; insanlık tarihi hakkında bilimsel araştırma yapmak için gerekli araç ve yöntemleri kullanma kapasitesine sahip olmak

3- Sorunları çözmek ve verileri analiz etmek için insan-çevre etkileşimlerinden elde edilen bilgileri tarih ve arkeoloji ile ilgili araştırma yöntemleriyle birleştirebilme becerisini geliştirmek

4- İnsan-çevre etkileşimleri alanındaki bilgileri karmaşık problemleri çözmek için uygulama becerisine sahip olmak ve problemlere yeni yaklaşımlar getirmek için sorumluluk almak

4- Having the ability to apply knowledge from the field of human-environment interactions to solve complex problems and assuming responsibility to bring new approaches to problems


5- İnsan-çevre etkileşimlerindeki günlük olayları takip etme becerisine sahip olmak, araştırmalarını uluslararası düzeyde herhangi bir alandan araştırmacılara hem sözlü, hem görsel hem de yazılı olarak iletebilme

5- Having the ability to follow daily events in human-environment interactions, being able to communicate his/her research to researcgers from any field at the international level both orally, visually, and in written form

6- Using human-environment interactions and related information in order to shape other disciplines

6- İnsan-çevre etkileşimlerini ve ilgili bilgileri diğer disiplinleri şekillendirmek için kullanmak

7- İnsan toplumlarının çevreleriyle sürdürülebilir ilişkileri olup olmadığını değerlendirmek için gerekli yöntemlerin uygulanması

7- The application of necessary methods to assess whether human societies have sustainable relationships with their environments

8- Tarih öncesinden başlayarak farklı kültür ve medeniyetlerin çevreleriyle olan etkileşimlerini analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip olmak

8- Having the ability to analyze and assess interactions of different cultures and civilizations with their environments, starting from the prehistory

9- Gathering, analyzing, assessing data, and providing solutions regarding human-environment interactions by maintaining social, scientific, cultural, and ethical values

9- Sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri koruyarak insan-çevre etkileşimlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve çözümler sunmak
Geoanthropology Faculty

Bulent Arikan
(Archaeology, Paleoclimate, Modeling
)
A.M. Celal Sengor
(Geology, Human Evolution)

 Nuzhet Dalfes
(Ecosystem, Ecology, Biogeography)

 Alper Unal
(Data Analysis)

 Gultekin Topuz
(Geology, Mineralogy)

 Sinan Ozeren
(Paleoclimate, Statistics)

 M. Akif Sarikaya
(Geology, Dating Methods)

Cengiz Yildirim
(Geomorphology)

 Orkan Ozcan
(Remote Sensing, GIS)

Kadir Eris 
(Paleoclimate reconstruction, Sedimantary Geology)

 Nurgul Celik Balci
(Geochemistry)

Emin Ciftci
(Geology, Ore Deposits)

Zeynep Kuban
(History of Architecture and Restoration)

Turgut Saner
(History of Architecture)

 Zeynep Eres Ozdogan
(Cultural Heritage Management)

 Azime Tezer
(Environmental Science)

 Ayse Aylin Bayar
(Environmental Economics)

Derya Gultekin Karakas
(Development Economics)

 Q. X. Martin Stoeffler
(Development Economics)

Sinan Ertemel
(Game Theory)

C. Michael Hannum
(Regional Economics)

 Aysun Hiziroglu Aygun
(Labor Economics)

 Nebiye Musaoglu
(Remote Sensing)

 Aysegul Tanikoglu
(GIS in Ecology)
Application Criteria

BA or BSc degree
60/100 or 2.4/4 GPA
GRE Quantitative Score minimum 150 pts (630 pts in old scoring)
ALES EA 60 pts (applies for Turkish students)
Acceptable test of English score for students whose native language is not English
(http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/ingilizce_gecerli_sinavlar_EN.htm)

Contact

Bulent Arikan - bulentarikan@itu.edu.tr