28

Tez Yazımı ve Teslimi

Tez Yazımı ve Teslimi

Lisansüstü tezlerinin İTÜ Lisansüstü Tez Yazma Kılavuzuna uygun olarak yazılması zorunludurTez Yazma Kılavuzuna uygun olmayan tezler ve ciltler tez kontrolü yapan araştırma görevlilerinden onay alsa bile enstitü tarafından kabul edilmez. Bu nedenle mezuniyetlerinizin gecikmemesi ya da gereksiz maddi kayıpların olmaması için tez yazılımında yeterli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. Yazıma geçmeden önce İTÜ Lisans Üstü Tez Yazım Klavuzu'nu okuyup örnek şablonu inceleyiniz.

Yüksek lisans tezlerinin incelenmesi danışman ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla yapılırken, doktora tezlerinin yazım kılavuzuna uyup uymadığı danışman, kütüphane, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve İTÜ Senatosunu içeren inceleme aşamalarıyla tespit edilmektedir.

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi