28

Yönetim

Enstitü Yönetim Kadrosu
20210319_103352 - Kopya
    Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ali DENİZ - denizali@itu.edu.tr
Prof. Dr. Ali DENİZ, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde 1988 yılında lisans, 1991 yılında yüksek lisans ve 1997 yılında da  doktora eğitimini tamamlamıştır.
1989-1997 yılları arasında Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde  Araştırma Görevlisi, 1998-2001 yıllarında Dr. Araş. Gör., 2002-2003 yılları arasında Öğr. Gör. Dr. ve 2003-2011 yılları arasında da Dr. Öğr. Üyesi olarak görev almıştır. 2012 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör ünvanı alan Ali Deniz, halen İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ali Deniz, 2006-2009 yılları arasında Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 2010-2011 yılları arasında Marmara Temiz Hava Merkezinde Bölge Müdürlüğü yapmıştır. 2020 yılı itibari ile İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektörlük danışmanlığı görevlerini yürütmeye devam etmektedir. 

ımg_1991fb4ad64aceeb6433bf21ff0000f8c30d
  Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gültekin TOPUZ - topuzg@itu.edu.tr
Prof. Dr. Gültekin TOPUZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde 1990 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2000 yılında Heidelberg Üniversitesi Mineraloji Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlamıştır.
2001-2004 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde ve 2004-2006 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri anabilim dalında yardımcı doçent olarak görev yapan Gültekin Topuz, 2006 yılında doçent ve 2013 yılında profesör ünvanı almıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer 
Bilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri anabilim dalında profesör olarak görev yapmaktadır. 2005-2009 yılları arasında Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde müdür yardımcılığı yapan Gültekin Topuz bu görevi 2020 yılı itibariyle yeniden yürütmektedir.
bulent_arikanb8da3c4bceeb6433bf21ff0000f8c30d
  Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Bülent ARIKAN - bulent.arikan@itu.edu.tr
  Doç. Dr. Bülent ARIKAN, Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünde 1997 yılında lisans, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümünde 2000 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2010 yılında Arizona Üniversitesi  Antropoloji Bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır.
2000-2012 yılları arasında Arizona ve Koç Üniversitelerinde araştırma görevlisi, 2011-2013 yılları arasında Bahçeşehir, Northwestern ve Koç Üniversitelerinde okutman olarak  görev yapmıştır. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Evrim ve 
Ekosistem Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başlayan Bülent Arıkan 2018 yılından itibaren görevine doçent olarak devam etmektedir. 2014-2015 yılları arasında Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığını yapan Bülent Arıkan, 2018 yılı itibariyle Ekoloji ve Evrim Abd başkanlığını, 2021 yılı itibariyle de enstitü müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Emine İlhan

Enstitü Sekreteri
Emine İLHAN - emineilhan@itu.edu.tr
  Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali DENİZ  Müdür
Prof. Dr. Gültekin TOPUZ   Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Bülent ARIKAN  Müdür Yardımcısı (Ekoloji ve Evrim ABD Bşk.)
Prof. Dr. Ömer L. ŞEN
 Üye 
Doç. Dr. Gürsel SUNAL         Üye
Emine İLHAN  Enstitü Sekreteri (Raportör)

Enstitü Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Ali DENİZ  Müdür
 Prof. Dr. Gültekin TOPUZ   Müdür Yardımcısı
 Doç. Dr. Bülent ARIKAN  Müdür Yardımcısı (Ekoloji ve Evrim ABD Bşk.)
 Prof. Dr. Attila ÇİNER  Üye (Katı Yer Bilimleri ABD Bşk.)
 Prof. Dr. Mehmet KARACA            Üye (İklim ve Deniz Bilimleri ABD Bşk.)
 Emine İLHAN  Enstitü Sekreteri (Raportör)