28

Akademisyenler

kadir_eris

Prof. Dr. Kürşad Kadir Eriş

e.mail: erisku[at]itu.edu.tr
phone:
web: https://www.researchgate.net/profile/Kuersad_Eris

İlgi Alanları:

Uzmanlık alanım Deniz jeolojisi/jeofiziği olup, sedimantoloji, sismik stratigrafi ve kronostratigrafi konularında çalışmalar yürütmekteyim. Deniz ve göl tabanlarına ait sismik yansıma verilerini kullanarak sismik stratigrafi ve kronostratigrafi çökelme ortamlarının havza analizi üzerinde çalışmaları yürütmekteyim. Ayrıca, deniz ve göllere ait sediman karotlarında litostatigrafi ve litofasiyes analizleri ile ayrıca çökellerde çoklu parametre yöntemler uygulayarak paleoşinografik ve paleolimnolojik evrimleri üzerinde çalışmaktayım. Ülkemiz çevresinde yeralan denizlerde yürütülen çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma seferlerinde bulunarak bunların bir kısmının yürütücülüğünü Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapmış bulunmaktayıma.

Biyografi:​

2018 – Prof., Doğu Akdeniz Oşinografi ve Linoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EMCOL) Müdürü
2020 – Prof., İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü
2014 – 2020 Doç., İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
2010 – 2014 Yrd.Doç., Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
2009 – 2010. Doktora sonrası araştırmacı, Savoie University (Chambery), Fransa
2007 – 2009 Dr.Asistan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
2002 – 2007 Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
1999 – 2001 Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
1991 – 1995 Lisans, Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Öne çıkan 5 yayını:

Eriş, K. K., Arslan, T. N., & Sabuncu, A. 2017. Influences of Climate and Tectonic on the Middle to Late Holocene Deltaic Sedimentation in Lake Hazar, Eastern Turkey. Arabian Journal for Science and Engineering, 43 (7), 3685–3697.

Eriş, K. K., Ön, S. A., Çağatay, M. N., Ülgen, U. B., Ön, Z. B., Gürocak, Z., Arslan, T.N., Bal Akkoca, D., Damcı, E., İnceöz, M., Okan, Ö.Ö.2018. Late Pleistocene to Holocene Paleoenvironmental Evolution of Lake Hazar, Eastern Anatolia, Turkey. Quaternary International, 486, 4-16.

Çağatay,M.N., Eriş, K.K., Makaroğlu, Ö., Yakuboğlu, N., Henry, P., Leroy,S., Uçarkuş, G., Sakınç, M., Yalamaz, B., Bozyiğit, C., Kende, J. The Sea of Marmara during Marine Isotope Stages 5 and 6. Quaternary Science Reviews, Quaternary Science Reviews, 220, 124-141.

Eriş, K.K., Sabuncu, A., Gasperini, L., Polonia, A., Kındap, T. 2019. Influence of climate on the late Pleistocene depositional history of the Gulf of Gemlik (Sea of Marmara). Geo-Marine Letters, 39, Issue3, 205-221.

Yakupoğlu, N., Uçarkuş, G., Eriş, K.K., Henry, P., Çağatay, M.N. Sedimentological and geochemical evidence for seismoturbidite generation in the Kumburgaz Basin, Sea of Marmara: Implications for earthquake recurrence along the Central High Segment of the North Anatolian Fault. Sedimentary Geology, 380, 31-44.


Tüm yayınları -->