28

Araştırma Görevlileri

cerennaz_bozyigit

Araş. Gör. Cerennaz Bozyiğit

e.mail: bozyigit [at] itu.edu.tr
phone:
researchgate link: http://researchgate.net/profile/Ceren_Naz_Bozyigit

İlgi Alanları:

Lisans eğitimim sırasında İTÜ-EMCOL Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki laboratuvar ve arazi çalışmalarına dahil olduktan sonra özellikle paleoiklim ve paleoşinografi konularına olan ilgim arttı. Bu doğrultuda, lisans eğitimimi Marmara Denizi’nin geç Kuvaterner’deki su sevisi değişimleri ve eski iklim kayıtlarının araştırılması üzerine hazırladığım tez çalışmasıyla bitirdim. Yüksek lisans eğitimim süresincede paleoiklim ve paleoşinografi konusunda  çalışmalarıma devam ederken sediman karotları üzerinde uygulanan çoklu analiz yöntemleri konusunda tecrübe kazandım. Ayrıca yüksek lisans eğitimim sırasında bio-işaret (biomarker) analizini öğrenmek amacıyla Sorbonne University-LOCEAN’da bir süre çalışma fırsatı buldum. Bu çalışmalar sonucunda Saros Körfezi’nin geç Pleyistosen’den günümüze kadar olan paleoşinografik ve paleoiklimsel  kayıtları üzerine hazırladığım bir tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimimi  bitirdim.

Biyografi:

2020- , Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2020- , Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2018-2020, Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği
2018- , İTÜ EMCOL Uygulama Araştırma Merkezi
2012-2018, Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yayınlar:

• Çağatay, M. N., Eriş, K. K., Makaroğlu, Ö., Yakupoğlu, N., Henry, P., Leroy, S. A., Uçarkuş, G., Sakınç, M., Yalamaz, B., Bozyiğit, C,. and Kende, J. (2019). The Sea of Marmara during Marine Isotope Stages 5 and 6, Quaternary Science Reviews, 220, 124-141.

Eğitim ve Sunumlar:

• Bozyiğit, C., Eriş, K.K., Sicre., M.A., Çağatay, M.N., Makaroğlu, Ö., Yakupoğlu, N., Sabuncu A., Acar, D., & Gasperini, L. (2020). Mid to Late Holocene Paleoceanographic and Paleoclimate Record in the Gulf of Saros (Aegean Sea). The Mediterranean: Scientific Expertise for Decision-Markers (MED2020).
• Bozyiğit, C., Eriş, K.K., & Sicre., M.A. (2020). Geç Pleyistosen ve Holosen Boyunca Saros Körfezi’nde Paleoşinografik ve Paleoiklimsel Kayıtları. Türkiye 9. Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA 2020). 
• Acar, D., Eriş, K. K., Uçarkuş, G., Yakupoğlu, N., Bozyiğit, C., Sabuncu, A., Kırkan E., & Akçer-Ön, S. (2019). White Hydromagnesite South Beaches in Lake Salda and Protection of Natural Self-Cleaning Mechanism. International Geomorpholoy Conforence (UJES 2019). 
• Bozyiğit, C., Kadir Eriș, K., Namık Çağatay, M., Yalamaz, B., Uzunoğlu, C., & Henry, P. (2018). Late Pleistocene sapropels in the Sea of Marmara: New evidence from a giant piston core. EGUGA, 591.