28

Araştırma Görevlileri

emir_toker_vesikalık

Araş. Gör. Emir Toker

e.mail: tokerem [at] itu.edu.tr
phone: +90 530 732 20 37
researchgate link:
researchgate.net/profile/Emir_Toker
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0645-9782
publons: https://publons.com/researcher/ABA-7420-2020/

İlgi Alanları:

Yüksek lisans eğitimim esnasında aşırı hava olaylarının oluşumu ve süreçleri üzerine eğildim. Bu esnada özellikle dolu yağışı konusunda tecrübe edindim. Yüksek lisans tezimde atmosfer modeli kullanarak yaşanmış bir dolu yağışı hadisesini simüle edip, model çıktıları ve gözlem verileri üzerinden dolu analizini yaptım. İklimsel süreçler, atmosfer-okyanus etkileşimi, akışkanlar ve küresel modelleme ile ilgileniyorum. Ayrıca doktora eğitimim esnasında aldığım dersler kapsamında konvektif hareketlerin matematiksel süreçleri ve parametrizasyonu, hidrolojik modelleme ve kalibrasyonu ile ilgili dönemlik bazı bireysel ve toplu çalışmalarda bulundum.

Biyografi:

2019- , Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2018- , Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2016-2018, Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2009-2015, Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği

Yayınlar, Sunumlar ve Eğitimler:

Toker, E., Ezber, Y., Sen, O.L., 2020. Numerical simulation and sensitivity study of a severe hailstorm over Istanbul. Atmospheric Research, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105373.

Toker, E., Ilıcak, M., Ezber, Y., Şen, Ö.L., 2020. Evaluation of the Community Earth System Model (CSM) Performance in Simulating Sea Surface Temperature of the Mediterranean Sea. 9th Quaternary Symposium of Turkey – TURQUA 2020, October 20-23, 2020, Istanbul, Turkey. 

9 - 12 March 2020, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Advanced numerical methods for Earth system modelling, Distant Training, Reading, UK. 

Toker, E., Lütfi, Ö. S ̧., Ezber, Y., 2019. WRF Simulation Performance of the 27 July 2017 Hail Event Over Istanbul. 9th International Symposium on Atmospheric Sciences – ATMOS 2019, October 23-26, 2019 Istanbul, Turkey (ss. 456-463).

Toker, E., Lütfi, Ö. S ̧., Ezber, Y., 2019. WRF Simulation Performance of the 27 July 2017 Hail Event Over Istanbul. 9th International Symposium on Atmospheric Sciences – ATMOS 2019, October 23-26, 2019 Istanbul, Turkey

Demirel, M.C., Özen, A., Orta, S., Toker, E., Demir, H.K., Ekmekcioğlu, Ö., Tayşi, H., Eruçar, S., Sağ, A.B., Sarı, Ö., Tuncer, E., Hancı, H., Özcan, T.İ., Erdem, H., Koşucu, M.M., Başakın, E.E., Ahmed, K., Anwar, A., Avcuoğlu, M.B., Vanlı, Ö., Stisen, S., Booij, M.J., 2019. Additional Value of Using Satellite-Based Soil Moisture and Two Sources of Groundwater Data for Hydrological Model Calibration. Water, 11(10), 2083, https://doi.org/10.3390/w11102083.

23 - 27 April 2018, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Parametrization of Subgrid Physical Processes, Training, Reading, UK.

30 Apr - 4 May 2018, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Predictability and ensemble forecast systems, Training, Reading, UK.

Toker, E., Lütfi, Ö. S ̧., Ezber, Y., 2018. Performance of WRF in Simulating the Hail Event over Istanbul on 27 July 2017. Scientific Congress of The Turkish National Union of Geodesy and Geophysics (TUJJBBK), May 30 - June 2, 2018 Izmir, Turkey.

Toker, E., Lütfi, Ö. S ̧., Ezber, Y., 2018. Performance of WRF in Simulating the Hail Event over Istanbul on 27 July 2017. Quaternary Symposium of Turkey (TURQUA), May 2-5, 2018 Istanbul, Turkey.

Toker, E., Lütfi, Ö. S ̧., Ezber, Y., 2018. Performance of WRF in Simulating the Hail Event over Istanbul on 27 July 2017. European Geosciences Union General Assembly (EGU), April 8-13, 2018 Vienna, Austria.