28

Araştırma Görevlileri

ezgi

Araş. Gör. Ezgi Akyüz

e.mail: akyuzezg [at] itu.edu.tr
phone: -
researchgate link: researchgate.net/profile/Ezgi_Akyuez

İlgi Alanları:

Yüksek lisans eğitimim süresince ağırlıklı olarak hava kirliliği ve uzaktan algılama konularına ilgim bulunmaktaydı. Eğitimimi kömür yakıtlı termik santrallerin hava kirliliğine katkısını belirlemek amacıyla yaptığım bir tez çalışması ile tamamladım. Bu çalışma kapsamında değişen meteorolojik koşulların hava kalitesi üzerindeki etkisini farklı senaryolarla bir dağılım modeli kullanarak inceledim. Doktora esnasında daha çok atmosfer kimyası ve iklim değişikliği konularına ilgi duymuş olup bu konuların birbirleriyle ilişkileri üzerine çalışmalarda bulunmaktayım.

Biyografi:

2019- , Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2019- , Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2018-2019, Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği
2015-2018, Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
2011-2015, Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Yayınlar:

Akyuz, E., & Kaynak, B. (2019). Use of dispersion model and satellite SO2 retrievals for environmental impact assessment of coal-fired power plants. Science of The Total Environment.

Yukhimets, A., Kuzu, S. L., Akyüz, E., & Saral, A. (2019). Investigation of geospatial distribution of PAH compounds in soil phase and determination of soil–air exchange direction in a megacity. Environmental geochemistry and health, 1-14.

Tüm yayınları-->

Eğitimler ve Sunumlar:

Akyüz E., Kaynak B., “Kömür Yakıtlı Termik Santraller, Hava Kirliliği Ve İklim Değişikliği İlişkisi”, İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11 – 12 Aralık 2018.

Akyüz E., Saral A., Kuzu S.L., Kistaubayeva A., "OCP Concentration Levels and Soil-Air Exchange for the Urban and Rural Sites in Istanbul", International Agriculture, Environment and Health Congress, AYDIN, TÜRKIYE, 26 Ekim - 28 Aralık 2018, pp.1427-1438.

Akyüz E., Kaynak B. , "Çanakkale’de Kurulması Planlanan Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Hava Kirliliğine Katkısının Belirlenmesi", VII. Ulusal Hava Kirliliği & Kontrolü Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2017, ss.450-465.