28

Araştırma Görevlileri

esaglam

Araş. Gör. Ezgi Sağlam

e.mail: saglamez [at] itu.edu.tr
phone: -
researchgate link: researchgate.net/profile/Ezgi_Saglam

İlgi Alanları:

Daha önceki çalışmalarımda Istranca Masifi'nin jeolojisi ve jeolojik evrimi üzerine çalıştım. Bunun yanında, saha jeolojisi ve jeolojik haritalama üzerine deneyim kazanmak için İstanbul Zonu ve Pontidler de dahil olmak üzere birçok saha çalışmasına katıldım. Bölgesel jeoloji, tektonik, petroloji, metamorfizma ve jeokronoloji ilgilendiğim başlıca araştırma konularıdır. Yüksek lisansta aldığım derslerle birlikte jeodinamik, Türkiye jeolojisi ve Asya’nın paleotektoniği ile de ilgilenmeye başladım. Şu anda, yüksek lisans tezim için batı Pontidlerde Üst Kretase stratigrafisi ve volkanizması üzerine çalışıyorum.

Biyografi:

2019- , Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2018- , M.Sc., İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2012-2018, Bs., İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği